Barre

Lekcie
Dropdown arrow

Barre cvičenie je kombináciou pilates baletu a kardia. Vďaka princípom pilates metódy sa posiluje hlboký stabilizačný systém. Baletnými prvkami telo ponaťahujete a kardiom spálite tuky. Výsledkom je krásne tvarovanie tela.

Základom cvičenia a jeho filozofiou je používať baletnú tyč, pričom sa snažíme sústrediť najmä na problematické ženské časti ako je panvové dno, stehná, zadok a paže s využitím základných baletných prvkov.

Cvičenie je zostavené tak, aby svalstvo nerástlo do objemu, ale aby sa spevňovali najmä dlhé svalové vlákna čím sval pôsobí štíhlejšie a nie mohutnejšie.

Využívaním pilatesových cvikov posilňujeme aj vnútorné svalstvo, čo je pre stavbu a držanie tela veľmi dôležité. Podobne ako pri pilatese a balete vychádza pohyb z centra tela (core), ktoré je centrom sily (power house). Týmto termínom sa označuje najmä svalstvo brucha, panvy a sedacej časti, ktoré má byť pevné, má držať celé telo a ovplyvňovať výkon cviku.

Väčšinu času cvičíme v stoji, držíme sa baletnej tyče (barre), ktorá zaisťuje oporu a tým pádom nedochádza k preťaženiu svalov a kĺbov. Tyč funguje aj ako pomoc pri namáhavejších cvikoch.

Inštruktorka prispôsobí hodinu vášmu zdravotnému stavu a fyzickým možnostiam. Cvičenie je určené pre každého, bez ohľadu na vek, či predošlú skúsenosť s barre cvičením.

Lekcie

Barre

Základné cvičenie barre
Inštruktorka

Total Barre

Barre vo vyššom tempe, viac prvkov kardia, pre pokročilejších
Inštruktorka