Detský balet

Lekcie
Dropdown arrow

Balet podporuje nielen flexibilitu, silu, držanie tela a pohybové zdatnosti. Podporuje aj kreativitu, cieľavedomosť, tanečné zručnosti a rozvíja základ k ďaľším druhom pohybových aktivít a tancov.

Lekcie

Detský balet

Inštruktorka